literka pl Scenariusze zajęć

       

Archiwum


Poranny promień słońca | Otym i o Owym czyli ogulnie coś na temat.

Temat: Z archiwum "Literki"... i nie tylko...
" />Powitanie wiosny w szkole przyszpitalnej - scenariusz zajęć: http://www.literka.pl/article19660.html Tabelaryczne zestawienie metod pracy nauczyciela w zakładzie leczniczym Pedagogika specjalna: http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/n ... ation.html
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9501Temat: prosze bardzo jeszcze raz o scenariusz
dzieci z MPD dla dzieci 6 letnich. http://www.literka.pl/modules.php?name= ... &sid=16427 7. Kolejna książka : http://www.medbook.com.pl/kat/4225.htm a na maila wysyłam Ci dwa scenariusze co prawda nie ma ich na Literce ale dlatego że autorki ich tutaj nie opublikowały. Jesli posiadasz jakieś scenariusze ( własne ) to zapraszam do działu: PUBLIKUJ. Innym bedzie łatwiej. pozdr.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9961


Temat: Układ zadań w teczce?
zajęć Studiów Podyplomowych z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej -Publikacja pt. „Rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych” -Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w bibliotece szkolnej scenariuszy imprez okolicznościowych: Dzień Matki, Dzień Babci -Przeprowadzenie zajęć otwartych koleżeńskich -Praca w zespole metodycznym ds. „Integracji oddziaływań miedzy nauczycielami przedszkoli i szkół” -Praca w zespole metodycznym „Promocja zdrowia w kształceniu zintegrowanym” -Pełnienie funkcji lidera zespołu do spraw realizacji ... z Ośrodkiem Pomocy Społecznej -Współpraca z Pełnomocnikiem Wójta ds. uzależnień -Prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkoła w ramach współpracy z... -Udział w organizowanej akcji „Sprzątanie świata” §8 ust. 2 pkt. 4 f...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7081


Temat: Układ zadań w teczce?
6. Sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. ZADANIE: Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. formy realizacji: 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli. 2. Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych. 3. Aktywne udzielanie się na łamach edukacyjnego fo-rum dyskusyjnego (www.literka.pl). Rozpowszech-nianie na forum ciekawych rozwiązań dotyczących pracy nauczyciela matematyki w szkole specjalnej. 4. Publikacje elektroniczne na stronach portali edukacyj-nych oraz...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7081
Sitedesign by AltusUmbrae.